Jūsu bizness ar Vivasan

Izskatīsim VIVASAN biznesa piedāvājuma iespējas un galvenās priekšrocības. Ir tāds brīnišķīgs jēdziens „Biznesa piedāvājuma vērtējums”, tieši tas dod iespēju pilnā mērā atklāt visas iespējas, kuras piedāvā kompānija. Tīkla (daudzlīmeņu) biznesa iespējas ir atkarīgas no trim sastāvdaļām:

 • Mārketinga plāns
 • Produkts
 • Kompānija

Vivasan mārketinga plāna priekšrocības:

 • Vairāki atalgojuma veidi.
 • Motivācijas programmas.
 • Taisnīga peļņas sadale – tiek ņemtas vērā visu dalībnieku intereses.
 • Ātra karjeras izaugsme un darba algas pieaugums.
 • Viegla iesaistīšanās biznesā.
 • Visu līmeņu izmantošana apjoma atlaides uzskaitīšanā.
 • Nav obligātā ikmēneša personīgā apgrozījuma.
 • Neierobežotas finanšu perspektīvas.
 • Iespēja aprēķināt ilglaicīgu perspektīvu.
 • Tiesības mantot biznesu.

Izskatīsim detalizētāk katru punktu.

Vairāki atalgojuma veidi:

 • Peļņa no tiešās pārdošanas – 40%*
 • Motivācijas bonuss (stimulēšana par rekomendāciju) – 40%*
 • Apjoma atlaide 4 – 21%
 • Starta prēmija – 2-4% no 1. līnijas personīgā preču apgrozījuma
 • Grupas prēmija – 2-3% no 2. līnijas personīgā preču apgrozījuma
 • Prēmija par struktūras dziļumu – 2% no 3.līnijas personīgā preču apgrozījuma
 • Vivasan bonuss 4%
 • Menedžera bonuss – 1%
 • Attīstības bonuss – 1%
 • V.I.P. bonuss – 1%

Peļņa no tiešās pārdošanas

Jūsu peļņa par produkcijas pārdošanu sastāda 40% (*piemaksa distributora cenai) – tā ir starpība starp rekomendējošo pārdošanas cenu un cenu, par kādu Jūs iegādājaties produkciju kompānijā. V IVASAN ciena katra distributora izvēles tiesības – kā strādāt viņš izvēlas pats. Tāpēc ir paredzēta ievērojama peļņa par personīgo pārdošanu.

Motivācijas bonuss (stimulēšana par rekomendāciju) – tas ir 40%* no 5 produktiem, kurus iegādājas jaunie klienti par pārdošanas cenām, noslēdzot līgumu. Tādā veidā kompānija pateicas jums par rekomendāciju. VIVASAN mārketinga priekšrocība ir tā, ka nav svarīgi, vai jaunais klients gatavojas nodarboties ar biznesu vai vēlas būt par vienkāršu patērētāju. Noslēdzot līgumu, visiem ir iespēja saņemt dāvanu (atkarībā no pirmā pirkuma apjoma)!

Apjoma atlaide

Apjoma atlaide – tā ir jūsu ikmēneša atlīdzība, kura tiek noteikta procentos (4-21%) no jūsu struktūras apgrozījuma, ieskaitot jūsu personīgo apgrozījumu kalendārajā mēnesī. Apjoma atlaide tiek izmaksāta katram distributoram nākamā mēneša laikā saskaņā ar kompānijas noteikto atlaižu izmaksas shēmu.

Prēmija

Starta prēmija – to aprēķina, izejot no jūsu struktūras 1.līnijas locekļu personīgā apgrozījuma netto un sastāda 2-4% (atkarībā no grupas apgrozījuma).

Grupas prēmija – to aprēķina, izejot no jūsu struktūras 2.līnijas locekļu personīgā apgrozījuma netto un sastāda 2-3% (atkarībā no grupas apgrozījuma).

Prēmija par grupas dziļumu – to aprēķina, izejot no jūsu struktūras 3.līnijas locekļu personīgā apgrozījuma netto un sastāda 2% (atkarībā no grupas apgrozījuma).

Apjoma atlaide, prēmijas, motivācijas bonuss (stimulēšana par rekomendāciju) dod iespēju jau savas organizacijas veidošanas sākumā iegūt peļņu par veikto darbu.

VIVASAN bonuss

4 % vai 1,5 %

Jums ir tiesības iegūt VIVASAN bonusu – 4%, ja kaut viena jūsu struktūras grupa sasniedz augstāko apjoma atlaidi = 21%, un, ja jūsu struktūras pārējo grupu kopējais apgrozījums netto būs 30% no stiprās 21% grupas apgrozījuma (bet ne mazāk kā 6000 balles mēnesī).

Ja parējo grupu kopējais grupas apgrozījums netto nesasniegs 30% no 21% grupas apgrozījuma, bet ir ne mazāk ka 6000 balles, tad jūs saņemat VIVASAN Bonusu = 1,5% no kopējā savas 21% grupas apgrozījuma.

Menedžera Bonuss un Attīstības Bonuss

Tas ir vēl viens svarīgs etaps biznesa attīstībā. Ja kaut divas jūsu struktūras grupas sasniedz apjoma atlaidi – 21% un vājākās 21% grupas kopējais apgrozījums + pārējo grupu apgrozījums ir ne mazāks kā 30% no 21% grupas, Jums ir tiesības saņemt Menedžera Bonusu un Attīstības Bonusu.

V.I.P. Bonuss

Attīstot savu organizāciju un virzoties pa karjeras kāpnēm, jūsu ieņēmumi būtiski palielinās ne tikai uz struktūras preču apgrozījuma rēķina, bet arī pateicoties jauniem bonusiem. Ja jūs esat sasniedzis V.I.P. Direktora nosaukumu, Jūs saņemat V.I.P. Bonusu – 1% no jūsu 21% grupu apgrozījuma.

Motivācijas programmas (semināri, konkursi, akcijas)

No līguma parakstīšanas momenta ar sabiedrību VIVASAN jums ir tiesības piedalīties visās motivācijas programmās, kuras organizē kompānija. Jūs varat nopelnīt gan naudas atlīdzību, gan atlīdzību balvu un dāvanu veidā. Tādas motivācijas programmas ir spēcīgs stimuls darbā. Tās ir virzītas gan uz preču apgrozījumu, gan struktūras attīstību.

Ceļojumu fonda programma

Pie motivācijas programmām pieder ceļojumu fonda programma. Katrs VIVASAN distributors, neatkarīgi no ranga un līguma parakstīšanas laika, ir tiesīgs piedalīties ceļojumu fonda programmās. Tie, kuri izpilda programmas noteikumus, saņem dāvanā no kompānijas ceļojumu divām personām uz dažādām pasaules valstīm.

Reizi gadā kompānija uzaicina distributorus piedalīties starptautiskā seminārā. Tāda iespēja ir ikvienam distributoram, kurš ir izpildījis vasaras motivācijas programmas noteikumus. 

Taisnīga peļņas sadale: tiek ņemtas vērā visu dalībnieku intereses

Analizējot VIVASAN mārketinga plānu, nav grūti ievērot, ka ir reāla iespēja iegūt no tā naudu. Tāda peļņas sadale starp visiem biznesa dalībniekiem ļauj uzskaitīt visas intereses. Jaunais dalībnieks, iestājoties biznesā, saņem atalgojumu burtiski par saviem pirmajiem soļiem. Peļņa par pārdošanu, apjoma atlaide, starta prēmija un motivācijas bonuss ieinteresēs jaunpienācēju. Tas, kurš jau ir veicis pirmos soļus un sāk veidot savu struktūru, sajutīs labu pielikumu no grupas prēmijas un prēmijas par struktūras dziļumu. Šajā etapā palielināsies arī apjoma atlaides procents. 

Tas, kurš ir ienācis MLM biznesā pēc galvenās vērtības – atlikuma ienākuma – būs sevišķi priecīgs par VIVASAN bonusiem. Tie ir – pensija, apdrošināšana, autora honorārs.

Tie, kuri vēlas vienmēr iet uz priekšu uz neierobežotu finanšu perspektīvu, protams, pavērsīs savu skatu uz V.I.P. bonusu, kurš dos iespēju palielināt savus ienākumus un veidot savu karjeru.

Ātra karjeras izaugsme un darba algas pieaugums

Veidojot savu biznesu Ar VIVASAN mārketinga plāna palīdzību, jūs ievērosiet, cik ātri var uzņemt apgriezienus un paaugstināt savus ienākumus. Jūsu karjeras izaugsme un ieņēmumu pieaugums ir atkarīgi tikai no jūsu ieguldītā darba. Nopietna attieksme pret savu darbu ļaus jums ātri sasniegt panākumus un, galvenais, pastāvīgi augt un attīstīt savu biznesu.

Viegla iesaistīšanās biznesā

Lai iesaistītos biznesā, nepieciešams

 • Noslēgt partneru vienošanos, kurā distributors piedalās no vienas puses un sabiedrība VIVASAN no otras puses.
 • Iegādāties sabiedrībā VIVASAN 5 produktu komplektu.

Piezīme:

 • lai noslēgtu līgumu, produkcijas komplekta summa var būt brīvi izvēlēta, t.i., kompānija V IVASAN nenosaka pirmā pirkuma fiksētu summu;
 • produkcijas komplekta sortiments var būt brīvi izvēlēts.

Jaunajam distributoram, noslēdzot līgumu un iegādājoties pirmo produkcijas komplektu, ir iespēja saņemt no sabiedrības VIVASAN dāvanu.

Visu līmeņu izmantošana apjoma atlaides uzskaitīšanā.

VIVASAN mārketinga plāns izmaksā apjoma atlaidi par visu distributoru darbu, neatkarīgi no tā, kādā līmenī viņi atrodas. Tas dod iespēju attīstīt savu struktūru dziļumā un saņemt peļņu ne tikai par savām pūlēm, bet arī no distributoriem, kuri atrodas zemākās līnijās.

Nav obligātā ikmēneša personīgā apgrozījuma.

Lai saņemtu savu peļņas daļu no kopējā ienākuma, nav nepieciešams izpildīt kaut kādas kvalifikācijas, kādas ir pieņemtas citās kompānijās. Neatkarīgi no tā, ir jums personīgais apgrozījums vai nav, jums ir tiesības saņemt apgrozījuma atlaidi un VIVASAN bonusus. Tas vēlreiz pierāda VIVASAN produktu aktualitāti un pieprasījumu. Nav vajadzības piespiest distributoru veikt obligātos produkcijas pirkumus. VIVASAN produktiem ir liels pieprasījums ne tikai no distributoru puses, bet arī no klientiem ar atlaidi, kuri veido lielu procentu no kopējā distributoru skaita.

Neierobežotas finanšu perspektīvas.

VIVASAN mārketinga plāns dāvā unikālu iespēju sasniegt neticamus panākumus personīgā darba veidošanā un attīstībā. Plāns jūs neierobežo biznesa paplašināšanā un dod iespēju saņemt ienākumus no katras jaunas struktūras.

Iespēja aprēķināt ilglaicīgu perspektīvu.

Jūs vienmēr varat saplānot savu darbību tā, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu. Izraudzīties sev vēlamā ienākuma summu, jūs bez pūlēm varat noteikt sava izvēlētā mērķa sasniegumu plānu. Ieliekot plānā iespējamo laika un pūļu nozīmi, kurus jūs varat patērēt, uzzināsiet, cik ilgi jāgaida vēlamais rezultāts. Un pretēji, izlemjot, kad jūs gribat sasniegt vēlamos pasīvos ienākumus, jūs varat izskaitļot, cik vajag pūļu un cik darba stundu tam patērēt. Savu biznesa plānu jūs varat veidot pateicoties VIVASAN mārketinga plānam.

Tiesības mantot biznesu.

Nepieciešamības gadījumā jūs varat nodot tiesības mantot biznesu. Tas ir oficiāli atspoguļots VIVASAN biznesa plānā. Tas ļauj būt pārliecinātam, ka jūsu pūles nepazudīs nekādos ārkārtas apstākļos.

Secinājumi par sabiedrības VIVASAN mārketinga plānu

Pirmajā mirklī VIVASAN mārketinga plāns var likties sarežģīts, bet šis plāns koncentrē jūs izveidot nopietnu biznesu, izveidot plašu struktūru. VIVASAN mārketinga plāns sniedz visiem gribētājiem reālu iespēju gūt panākumus.

Jūs varat veidot savu struktūru gan plašumā, gan dziļumā. Katrā etapā jūs saņemat cienīgu atalgojumu par jūsu darbu. Jūs veidojat biznesu perspektīvai, jau no pirmajiem brīžiem jums ir ienākumi. Cilvēki nav gatavi gaidīt, viņiem svarīgi jau šodien saņemt ienākumus, kurš ļauj dzīvot un plānveidīgi veidot savu biznesu. Izveidojot nelielu strādājošu struktūru, distributoram ir iespēja pamest savu iepriekšējo darbu un visu laiku Veltīt darbam VIVASAN. Tādu iespēju dod tikai tāds mārketinga plāns. 

Lūk, vēl viens fakts, ka VIVASAN mārketinga plānā nav tāda jēdziena kā nivelēšana. Katrs saņem stingri pēc ieliktā darba un iztērēta laika.

Jūs nekad nepazaudēsiet nevienu savu distributoru, pat ja viņš izrādīsies veiksmīgāks par jums.

VIVASAN kā biznesa partneris – jūsu panākumu droša garantija!